5651 Loglama
Hizmetler > Sistem & Ağ > 5651 Loglama

5651 Loglama

5651 Loglama Nedir ?

 • İnternet ortamında işlenen suçlarla mücadele için yürürlüğe konulmuş kanundur .
 • 23 Mayıs 2007 tarihinde Resmi Gazetede yayınlanan 5651 Nolu kanun uyarınca internet trafiğinin kayıt altına alınması olarak özetlenebilir . Bu yasayla şirketler , kurumlar ve kamusal alanlardaki internet kullanımı loglanarak  Ulatırma Bakanlığı’nın belirttiği standartlarda gerektiğinde ilgili birimlere iletmeleri gerekiyor.

İnternet ortamında suçun oluştuğu yeterli şüphe bulunan yayınlara erişimi engeller.

Türk Ceza Kanununda yer alan :

 • İntihara yönlendirme ( TCK Madde 84 )
 • Çocukların cinsel istismarı (TCK Madde 103 , birinci fıkra )
 • Uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanılmasını kolaylaştırma ( Madde 190 )
 • Sağlık için tehlikeli madde temini ( Madde 194 )
 • Müstehcenlik ( Madde 226 )
 • Fuhuş ( Madde 227 )
 • Kumar oynaması için yer ve imkan sağlama ( Madde 228 )

5816 sayılı Atatürk Aleyhine işlenen suçlar hakkındaki kanunda yer alan suçlar.  Bu suçların biri veya birkaçının işlenmesi konusu 5651 sayılı yasayla düzenlenmiştir .

Söz konusu yasa bu suçların işlendiği internet sitelerine erişim kısıtlaması , içerik çıkartma , gibi cezalar ve kanuni diğer yaptırımlar getirdiği gibi  Otel , Restoran , Kamu kurum-kuruluş , Özel kuruluşlar , internet kafeler gibi kullanıcıya toplu intenet hizmeti sağlayan kuruluşlara da yükümlülük getirmiştir .

Bu yükümlülük suçun işlenmesinin önüne geçecek yada tespit edecek önlemler almaktır .

Bu önlemler kısaca ;

Kablosuz sağlanan internet ağına erişenlerin tespit edilmesi . Güvenilir şekilde bir ağ sağlanması

Kablolu yada kablosuz olarak sağlanan internet hizmetinde kullanıcıların SMS , TC Kimlik /Pasaport NO , Telefon No , Kullanıcı adı  gibi kriterlerle tespitini sağlayacak araçların kullanılmasıdır .

5651 Yasası Kimleri Kapsar ?

 • İnternet Servis Sağlayıcıları , Özel Kuruluşlar ve Kurumlar ip adresleri ve bu adreslerle eşleşen MAC Adreslerini kendi sistemlerinde elektronik olarak tutmak zorundalar.
 • Restaurant , Öğrenci Yurtları , Otel , İnternet Kafe gibi işletmelerde hem işletme çalışanlarının bilgisayarlarını hem de gelen misafir kullanıcıların loğlarını tutmak zorundalardır .  Bu yapılarda Hotspot çözümleri tercih edilmelidir . Hotspot kamusal alanda internet paylaşımı sağlayan çözümlerdir.

En geniş tanımıyla belli bir noktadan toplu kullanıma açılan internet hizmeti sağlayan tüm kurum-kuruluşlar bu yasa kapsamına girer .

Örneğin şirketinizdeki çalışanların suç unsuru taşıyan sitelere girmelerini önleyici tedbirler almalısınız  (bkz 5651 ) . Bu çözümü oluştururken çalışanlar sürekli kullanıcılarınız olduğu ve personel bilgileri şirket bünyesinde tutulduğu için kullanıcı adı ve şifre yöntemiyle yapılabilir . Yönetilebilir güvenlik duvarı yada 5651 için özel geliştirilmiş yazılımları içerek cihazlar ile bunu yapmak mümkündür .  Bu sistemler yasada yasaklı olan sitelere erişimi varsayılan engelleyerek sizi suça bulaşmaktan korur .

Aynı şekilde kablosuz olarak sağladığınız internet eğer Kafe , Otel gibi  sürekli değişen misafirlerinizin olduğu bir kurumsanız  kayıt altına alma işlemini SMS , Tel no TC Kimlik numarasıyla onaylayarak kayıt altına alabilmeniz mümkündür . Bu şekilde kullanıcı bilgileri otomatik olarak sisteme kaydedilir ve sizin belirlediğiniz kurallara göre içerik erişimleri kısıtlanır .

Yukarıdaki iki durumda da eğer güvenlik ihlali olur istenmeyen durum oluşursa hangi kullanıcının hangi saatte suç unsuru taşıyan içeriğe eriştiğini yetkili kurumların talep edilmesi durumunda sunmaları yükümlülüktür .

5651 Yasası Gereği Şirketlerin Yükümlülükleri Nedir ?

 • Şirketler ve kurumlar oluşturulan kayıt bilgisini oluşturulduğu zamanla birlikte tutmak zorundadır . Bu kayıtlar 1 yıl süreyle saklamakla yükümlüdür.
 • Kayıtlar günlük oluşturulmalı ve HASH Zaman damgasıyla damgalanmalı. Değiştirilmediği garanti altına alınmalıdır .
 • Başkanlığın talebi doğrultusunda istenen kullanıların hukuka aykırı içeriklere erişimini kısıtlamalıdır.
 • Başkanlık talep ederse hukuka aykırı işlem yapmış kullanıcı bilgisini ve tafik verilerini teslim etmekle yükümlüdür .
 • Şirket kullanıcı verilerini saklarken bu verilerin mevzuatta belirtilen esas ve usullere uygun olarak başkalarının erişimine engelleyici şekilde tutmaları gerekmektedir .

Loglama Hizmeti Nedir ?

 • Loglama hizmeti kullanıcıların IP adreslerinin ve Mac adreslerinin zaman damgasıyla damgalanarak eşleştirilmesi işlemidir .
 • Bu işlem yapılırken kurum personelinin kimlik bilgileri kurumda olduğundan doğrulamanın yapılması kolaydır . Kişilere kullanıcı adı ve şifre verilerek bu bilgilerin doğruluğu sağlanabilir .
 • Kurum/kuruluşa dışarıdan gelen anlık kullanıcılar ise çeşitli yöntemlerle doğrulanarak kayıt altına alınmalıdır . Her yeni gelen misafire kullanıcı oluşturulabilir yada SMS , Email , Kimlik Doğrulama gibi yöntemler  doğrulanarak otomatik olarak kullanıcı oluşturulup internet erişimi sağlanabilir . Bu şekilde gelen kullanıcılar kişisel verilerinin de şifrelenerek sağlanması gerekir .

Yasa Resmi Linki ; https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2007/05/20070523-1.htm

Yasa ihlali bildirim BTK REsmi Web Sitesi : https://www.ihbarweb.org.tr/

Teklif ve Danışmanlıkİletişim kurabilmemiz için e-posta adresinizi ve telefon numaranızı doğru yazınız.